Home / ഫീച്ചറുകള്‍ / മകള്‍ മരുമകള്‍ ആകുബോള്‍
മകള്‍ മരുമകള്‍ ആകുബോള്‍

മകള്‍ മരുമകള്‍ ആകുബോള്‍

മകള്‍ എന്ന വാക്ക് സമൂഹമനസില്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന വികാരങ്ങള്‍ സ്നേഹം, വാത്സല്യം, ക്ഷമ മുതലായവയാണ്. എന്നാല്‍ വിവാഹ സമയത്ത് താലി ചാര്‍ത്തിക്കഴിയുന്പോള്‍ സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു തന്നെ എന്തോ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. സംശയം, പേടി, അസ്വസ്ഥത, അവ്യക്തത, അനിശ്ചിതത്വം മുതലായ നിഷേധാകമായ വികാരങ്ങളാണ് മരുമകള്‍ എന്ന വാക്ക് മിക്കവരിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും മകള്‍, മരുമകള്‍, അമ്മ, അമ്മായിയമ്മ എന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ സത്യമായിരിക്കവേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുമകളെപ്പറ്റി ഇത്രയധികം വിപരീത ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ നിഷേധചിന്തകള്‍ ദൃശ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിക്കുകയും അങ്ങനെ കൂടുതല്‍ ബലവത്തായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പുതിയ വിവാഹബന്ധങ്ങളില്‍ വിള്ളലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ കാരണമാകുകയും ഒട്ടനവധി വിവാഹമോചനങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക രീതിയനുസരിച്ച് വിവാഹിതയായ മകള്‍ സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും ഭര്‍ത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചട്ടിയില്‍ വളര്‍ന്ന ചെടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നതിന് സമമാണിത്. ഒരു വാടല്‍, ഒരു വിളര്‍ച്ച, ഒരു വളര്‍ച്ചക്കുറവ് തീര്‍ച്ചയായും ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകും. അതു നേരത്തേ മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട വെള്ളവും വളവും തണലും പരിചരണങ്ങളും നല്‍കുന്പോള്‍ ആണ് ആ ചെടി തഴച്ചുവളരുന്നത്. ഈ ബാലപാഠം മകള്‍ ഒരു മരുമകള്‍ ആകുന്പോള്‍ ചുറ്റിലുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും സമൂഹം മുഴുവന്‍ തന്നെയും മറന്നുപോകുന്നു.

ആദ്യപാഠം കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന്

ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും, സംതൃപ്തമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് വ്യക്തിസന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അടിത്തറ. ആ പാഠങ്ങള്‍ മക്കള്‍ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹ ജീവിതം കണ്ടും കൊണ്ടാണ്. അതിനര്‍ത്ഥം പൂര്‍ണമായി തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ബലികഴിക്കണമെന്നുമല്ല. പൂര്‍ണമായ സ്വന്തമിഷ്ടത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമവായ ഇഷ്ടമുണ്ട്. അത് മനസിലാക്കി നയത്തോടുകൂടി പെരുമാറാന്‍ മക്കളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തില്‍ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാന്‍ മിക്ക മാതാപിതാക്കളും ഇന്നു മറന്നു പോകുന്നു. അവര്‍ മരുമകളോ മരുമകനോ ആകുന്പോള്‍ ആ അഭാവം പുതിയ കുടുംബവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാന്‍ വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭര്‍ത്താവിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറവുകളിലും ശ്രദ്ധയൂന്നാതെ ആ വിവാഹത്തിലുള്ള ന·കള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനുമാണ് മകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്.

സന്തോഷ ദാന്പത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം മാറ്റുവാന്‍ കഴിയാത്ത കുറവുകളോട് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലാണ്. മകളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വിവാഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടുംബമല്ല പ്രത്യുത ഒരു സ്നേഹമാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തുവായി അതിനെക്കാണുകയും അതു പങ്കുവയ്ക്കുകയും അതിനെ വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഭര്‍ത്താവും ഭര്‍തൃകുടുംബവുമായുള്ള സമാനതകളാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളുടേയും വിവാഹങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാന പ്രേരണാഘടകം. സമാനതകള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോള്‍ കാണാന്‍ കഴിയാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളും തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മകളെ മനസിലാക്കിക്കുവാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു കഴിയണം. എന്നാല്‍ മാത്രമേ മരുമകളായി ജീവിക്കുന്പോള്‍, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കാണുന്പോള്‍, ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്പോള്‍ മകള്‍ക്ക് അവയെ സമചിത്തതയോടും നയത്തോടും കൂടെ നേരിടാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്പോഴാണ് മകളുടെ വിവാഹം സന്തുഷ്ടമാകുന്നത്.

പുരുഷന് ആശ്വാസമാകണം

പഴമക്കാര്‍ പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ശക്തിക്കായി ഒരു പുരുഷനെ തേടുന്നു, പുരുഷന്‍മാര്‍ ആശ്വാസത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന്. ആ ആശ്രയമായി മാറാന്‍ മകളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഭര്‍ത്താവിനെക്കുറിച്ചും ഭര്‍ത്തൃ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും നല്ലതു ചിന്തിക്കാനും നല്ലതു പറയുവാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ അവളെ സഹായിക്കുക. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബലഹീനതയായി കണക്കാക്കാതെ അത് ഒരു ഉത്തമ ബന്ധത്തിന്റെ സത്താണെന്ന ബോധം മക്കളില്‍ വളര്‍ത്തുക. എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോള്‍ തന്നോടുള്ള, മകളോടുള്ള സന്പര്‍ക്കം ഇഷ്ടദായകമാണെന്ന് കാണുന്പോള്‍ ഭര്‍ത്തൃഗൃഹത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ സ്വയമേ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമെന്നും മകളെ ബോധവത്കരിക്കുക. മകള്‍ ഒരു നല്ല മരുമകള്‍ ആയി മാറുന്നതിലുള്ള തന്റെ സുപ്രധാന പങ്ക് ഒരമ്മയും വിസ്മരിക്കരുത്. ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃ കലഹങ്ങള്‍ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളായി മാറാത്തിടത്തോളം കാലം അച്ഛനമ്മമാര്‍ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

നല്ല അമ്മായിയമ്മ ആകാം

ഒരു നല്ല മരുമകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അമ്മായിയമ്മമാരാണ്. മകളില്‍ നിന്ന് മരുമകളിലേക്കുള്ള അവസ്ഥാന്തരത്തില്‍ മുഖ്യ പങ്കും അവരുടേതാണ്. വിവാഹത്തോടെ തന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സ്വാധീനം താന്‍ അല്ലാതായിത്തീരണം എന്ന സത്യമാണ് അമ്മായിയമ്മ ആദ്യമായി മനസിലാക്കേണ്ടത്. പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാം മകന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ലെന്നും അവന്റെ ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞ് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തേ ഒരു നല്ല ഭര്‍ത്താവെന്ന നിലയില്‍ അവന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും തിരിച്ചറിയുക. അതിനാല്‍ മകനുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ഒരമ്മയെന്ന നിലയില്‍ മകനെ തന്റെ വിവാഹബന്ധം വളര്‍ത്തുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്പോള്‍ ഒരു നല്ല മരുമകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മകന്റെ മനസിലെ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അനാവശ്യമായി അവന്റെ സമയത്തിനും വികാരങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്പോള്‍ അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതമാണ് നിങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്നത്.

മരണം വരെ അവനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത് മകന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു ജ·ം കൊടുക്കുകയും അവരെ വളര്‍ത്താന്‍ പോകുകയും ചെയ്യുന്നവളാണ് മരുമകള്‍ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി.

സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാം

മരുമകളോട് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കുവാന്‍ പഠിക്കുക. വഴക്കുകളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ബന്ധങ്ങളില്‍ സാധാരണമാണ്. സംഭാഷണത്തിലൂടെയെ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ സംഭാഷണം ഒരു വിമര്‍ശനമോ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ ആയി മാറരുത്. സ്നേഹത്തോടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായുള്ള ഒരു വിനിമയമായി ആ സംഭാഷണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്‍ ഒരു കാര്യം ഒരു രീതിയില്‍ ചെയ്യുന്നു എന്നത് അത് ആ രീതിയില്‍ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നതിന് സാധൂകരണമല്ല. പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാത്തത് അവ വളരുവാനും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ അവസാനിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ വേദനിപ്പിച്ചാല്‍ അതു തുറന്നുപറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മരുമകള്‍ക്ക് കൊടുക്കണം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മരുമകള്‍ക്ക് ബോധ്യമാകുകയും വേണം. അങ്ങനെ പറയുവാന്‍ തിരിച്ചാക്രമികകാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ ആശയവിനിമയം നടക്കുകയില്ല.

അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട

നിങ്ങളിലെന്നപോലെ മരുമകളിലും അനേകം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ ന·കളും ഉണ്ട്. യാതൊരു കാരണവശാലും മകന്റെ മുന്പില്‍ വച്ച് മരുമകളെ കുറ്റം പറയരുത്. പറ്റുന്നിടത്തോളം അവളുടെ ന·കള്‍ എടുത്തുപറയുക. അവള്‍ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങള്‍ വാക്കാലും പ്രവൃത്തികളാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ചോദിക്കാതെ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്കരുത്. അനാവശ്യമായി വിവരം പകരാനും ശ്രമിക്കരുത്. മരുമകള്‍ക്ക് നിങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്പോള്‍ തന്നെ ചോദിച്ചു കൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം എന്നു നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കരുത്. ഉപദേശം ചോദിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ കൊടുത്ത ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്നും വാശിപിടിക്കരുത്.

വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കണം

നിങ്ങളുടെ മരുമകള്‍ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വളര്‍ന്ന വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയേ അതുപോലെ അംഗീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അവളുടെ മനോഭാവവും വ്യക്തിത്വവും അവളുടെ കുടുംബ രീതികളും മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രീതികളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. പതുക്കെ പതുക്കെ മരുമകള്‍ തന്നെത്താന്‍ നിങ്ങ ളുടെ കുടുംബത്തില്‍ ഉള്ള നല്ല രീതികളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊ ള്ളും. യാതൊരു കാരണവശാലും വിവാഹശേഷം മരുമകളോ അവളുടെ കുടുംബമോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അത്ര പോരാ എന്നു പറയരുത്. ഒരു വിധത്തിലും ഉണക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ആഴമേറിയ മുറിവുകള്‍ ആ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

അനാവശ്യ പ്രതീക്ഷകളും നിയമങ്ങളും മകന്റെ കുടുംബത്തില്‍ അടിച്ചേല്പിക്കരുത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര്‍ അത് ചെയ്യും എന്നു വിശ്വസിക്കുക.

മക്കളുടെ കലഹത്തില്‍ ഇടപെടേണ്ട

അവരുടെ കലഹങ്ങളില്‍ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടാതിരിക്കുക. അവര്‍ തമ്മില്‍ അതു തീര്‍ത്തു കൊള്ളാം. നിങ്ങളുടെ മകന് കുറവുകള്‍ വിവാഹത്തിനു മുന്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ വിവാഹ ശേഷവും തുടരും. നിങ്ങളുടെ മകന്റെ എല്ലാ അനിഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും കാരണം മരുമകളല്ല. എന്തു സാധൂകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാലും ശാരീരിക പീഡനം അനുവദിക്കുകയോ അവ ന്യായീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

മകനേയും മരുമകളേയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുവാനും അവയ്ക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. മിക്കവാറും അവ നിങ്ങള്‍ മനസില്‍ കാണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അവര്‍ക്ക് തെറ്റുകള്‍ പറ്റട്ടെ. അതില്‍ നിന്നാണവര്‍ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മകന്‍ വീഴും എന്നു വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നെങ്കില്‍ അവന്‍ ഒരിക്കലും സ്വയം നടക്കാന്‍ പഠിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഓര്‍ക്കുക.

മരുമകളുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കണം

നിങ്ങളുടെ മരുമകളുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയും ആവശ്യവുമായി കാണണം. ഒരു ഭാര്യയും അമ്മയുമല്ലാതെ അവളിലുള്ള മറ്റു കഴിവുകള്‍ കാണുകയും അവ വളര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. സംഭാഷണങ്ങള്‍ കാര്യമാത്രപ്രസക്തം ആകാതെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി അനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്ക്കലുമായി മാറട്ടെ. നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമൊതുക്കാതെ അവളുടെ പ്രായത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ നേരി പ്രശ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളുമൊക്കെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാകെ. ഫോണ്‍ വിളിക്കുന്പോള്‍ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും മരുമകളെ മാത്രം വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യ എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞും അവള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ അവളോടിടപഴകുക. അവളോടൊപ്പം നിങ്ങള്‍ രണ്ടും മാത്രമായി രണ്ടു പേര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍; ഷോപ്പിംഗോ സിനിമ കാണുന്നതോ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം.

എല്ലായ്പോഴും മരുമകളെപ്പറ്റി നല്ലതുമാത്രം ചിന്തിക്കുക, നല്ലതുമാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. മകനും മരുമകളും അവരാല്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയില്ല എങ്കില്‍ അത് മനപ്പൂര്‍മാണ്, സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കില്‍ അരിശം കൊണ്ടാണ് എന്നു വിധിക്കരുത്. അവരുടെ കുട്ടികളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്പോള്‍ ഇടപെടാതിരിക്കുക. പക്ഷേ ശാരീരിക ശിക്ഷാരീതികളെ എതിര്‍ക്കണം.

അവസാനമായി ഓര്‍ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മകനും മരുമകളും ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ജോലിയുടേയും കുട്ടികളുടേയും മറ്റു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടേയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവര്‍ക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനോ വന്നു കാണാനോ സമയം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല. അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനു നിങ്ങള്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കേണ്ടി വരും. സഹായം അങ്ങോു കൊടുക്കുക, അവരെ കാണുവാന്‍ അങ്ങോ് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുക, നേരത്തേ പറയാതെ അവരെ കാണാന്‍ ചെല്ലരുത്. മരുമകളുടെ കൂടെയായിരിക്കുന്പോള്‍ അതിഥിയെന്ന വിധം പെരുമാറരുത്. മരുമകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധം അവളെ സഹായിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യം മരുമകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ ബന്ധം വളരുന്നതും. നിങ്ങള്‍ തിലുള്ള നല്ല ബന്ധം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ വിവാഹബന്ധത്തെ കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കുമെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വരുംതലമുറകളെ ശക്തരാക്കുമെന്നും അറിയുക.

വേണം പരസ്പര വിശ്വാസം

പരസ്പര വിശ്വാസമാണ് ഏതൊരു ബന്ധത്തിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ചും വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളിലൊന്ന്. വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിക്കാനും ലോകത്തില്‍ ഒരു ശക്തിയേയും അതിന്റെ ഇടയില്‍ വരാതിരുത്താനുമുള്ള കഴിവ് മകള്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്. ബന്ധങ്ങളില്‍ വിശ്വാസിക്കാനും അവ യില്‍ ആശ്രയിക്കാനും വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഭര്‍ത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റേതൊരു സ്നേഹത്തേക്കാളും; അതു മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും, സുഹൃത്തുക്കള്‍ ആണെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കള്‍ തന്നെയാണെങ്കിലും; മീതെയായി രിക്കണം. സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഭാര്യാ ഭര്‍ത്താക്ക·ാര്‍ തമ്മിലുള്ള ദൃഢബന്ധത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. ആ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ബാക്കി കുട്ടികളടക്കമുള്ള മറ്റു ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്ക പരിശീലനമാണ് ഒരുദാഹരണം. ന്യായമായ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടിയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികള്‍ ആദ്യമായി അച്ചടക്കം നടത്തിയ ആളോടാണ് രമ്യതപ്പെടേണ്ടത്. ഒരാള്‍ കുട്ടികളെ വഴക്കു പറഞ്ഞാല്‍ ഉടനെ മറ്റെയാള്‍ ആവശ്യത്തില ധികം ആശ്വസിപ്പിച്ചാല്‍ അഥവാ ലാളിച്ചാല്‍ ആ അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഫലങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകും. മാത്രമല്ല കുട്ടികള്‍ ഈ ഭിന്നത അറിയാതെ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭിന്നത കൂടുതല്‍ വൈവാഹിക മേഖലകളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചു വിവാഹ ത്തെ തന്നെ ബലഹീനമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു. ദുര്‍ബലമായ വിവാഹ ബന്ധം ആ വ്യക്തികളുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

About Web Desk